Gå direkt till innehåll
Älg.
Älg på åker. Foto: Torsten Mörner/SVA

Den utökade provtagningen av älgar för avmagringssjuka (CWD) i Norrbotten avslutas

Senast uppdaterad : 2020-02-12

Under våren 2019 har två älgar i Arjeplog respektive Arvidsjaur påvisats positiva vid nationell provtagning för avmagringssjuka (CWD). Till följd av detta har en utökad provtagning skett på älg och ren i det berörda området. Jägarna har nu samlat in tillräckligt många prover på älg, och den utökade övervakningen på älg har därför avslutats.

I det utökade övervakningsområdet i Norrbotten har jägarna under älgjakten 2019 samlat in 629 CWD-prover, vilket är tillräckligt för att få en god bild av situationen vad gäller CWD hos älg i området. Totalt har tre smittade älgar påträffats. Det finns indikationer på att den CWD som har påvisats hos älg i Sverige inte är smittsam, utan att sjukdomen eventuellt kan uppkomma som åldersförändringar. Provtagning kan ge viktig information om sjukdomen och leda till att vi bättre kan bedöma eventuell smittsamhet.

– Jordbruksverket och SVA vill tacka alla jägare, som bidragit till provtagningen, för ett bra samarbete och en fantastisk insats i skogen! Vi har fått de prover vi behöver och kan avsluta den utökade övervakningen på älg. Ingen utökad provtagning kommer att ske på älg under 2020, säger Maria Cedersmyg på Jordbruksverket.

 

Fler prover från ren behövs

Under den pågående slaktsäsongen har hittills 1 998 renar provtagits. Det innebär att det fortfarande saknas prover innan vi når upp till det planerade antalet om 4 400 provtagna renar inom området för den utökade övervakningen. Det behövs betydligt fler prover från ren än från älg för att få ett användbart resultat. När slaktsäsongen avslutas kommer provtagningen att utvärderas och ett nytt beslut om provtagning för ytterligare säsonger kommer att tas för att det önskade totalantalet ska uppnås inom en rimlig tidsperiod.

– Provtagningen på ren har gått bra i många områden vilket vi är tacksamma för. Men vi har en bit kvar i andra områden innan vi nått målet, säger Maria Cedersmyg.

 

Nationell provtagning fortsätter

Den rikstäckande provtagningen av älg, ren, kronhjort och rådjur inom EU:s övervakningsprogram för CWD fortsätter som vanligt under 2020. Alla riskdjur, det vill säga djur som visar tecken på sjukdom, på­träffas döda eller som avlivas alternativt dör på grund av trafikolycka, ska provtas i hela landet.

– Det är viktigt att vi också i fortsättningen får hjälp att provta sjuka och döda djur i hela landet. Vi behöver veta mer om läget i stort i Sverige. Vi ber den som träffar på ett riskdjur att kontakta SVA för information om provtagning, säger Erik Ågren, SVA.

Fakta om CWD

  • Sjukdomen avmagringssjuka hos hjortdjur (Chronic Wasting Disease, CWD) påvisades första gången i Europa 2016. EU beslutade därefter om en nationell övervakning i sex medlemsstater, inklusive Sverige.
  • I den pågående övervakningen för avmagringssjuka hos hjortdjur i Sverige har tre positiva fall påvisats. I två fall handlar det om 16 år gamla älgkor som avlivats efter att de visat beteendestörningar. I det tredje fallet handlar det om en 10 år gammal älgko som hade fastnat i en myr och därför sköts i samband med älgjakt. Samtliga fanns i trakterna av Arvidsjaur/ Arjeplog i Norrbotten.
  • CWD, som också kallas avmagringssjuka, är en allvarlig prionsjukdom även kallad transmissibel spongiform encefalopati (TSE) som drabbar det centrala nervsystemet hos hjortdjur. De mest framträdande symtomen är avmagring, beteendeförändringar och rörelsestörningar som ökar över tid. Sjukdomen är dödlig.
  • CWD finns i olika former. Dels finns det former där djuren smittar varandra genom prioner som utsöndras i saliv, avföring och urin. Dels finns det former där enstaka äldre djur insjuknar och det finns teorier om att dessa former är orsakade av åldersförändringar och inte genom att djuren smittats av andra djur med CWD.

Kontaktpersoner för journalister

Maria Cedersmyg

Veterinärinspektör

Smittbekämpningsenheten Jordbruksverket

Erik Ågren

Biträdande statsveterinär, chef för viltsektionen