Gå direkt till innehåll
Död tumlare på undersökningsbord i SVA:s lokaler.
SVA övervakar hur våra marina däggdjur mår, däribland tumlaren. Foto: Rodrigo Ferrada Stoehrel/SVA

SVA undertecknar hållbarhetslöfte

Senast uppdaterad : 2020-11-13

I dag, 13 november, undertecknade SVA ett nytt hållbarhetslöfte med Länsstyrelsen i Uppsala län. Vi förbinder oss att göra insatser för att stärka den biologiska mångfalden i länet. Förra årets hållbarhetslöfte innebar att SVA gjorde åtaganden för att begränsa klimatförändringarna.

Vårt löpande arbete ger oss möjlighet att bidra till våra hållbarhetslöften och till de  globala hållbarhetsmålen. För den biologiska mångfalden gör vi insatser exempelvis genom vår viltsjukdomsövervakning. Våra undersökningar av vilda djur bidrar med kunskap om effekter av invasiva främmande arter och om hälsohot som kan drabba marina och landlevande vilda djur, särskilt viktigt för de arter som är rödlistade. Läs mer om vårt arbete med vilda djur och mångfald.

Läs mer om hållbarhetslöftena hos Länsstyrelsen i Uppsala län