Gå direkt till innehåll

Utökad CWD-övervakning i Norrbottens län

Under våren 2019 påvisades CWD hos en sexton år gammal älgko i Arjeplogs kommun och en kort tid därefter påvisades ytterligare ett fall på en lika gammal älgko i Arvidsjaurs kommun. Därför pågår nu en utökad övervakning i området (se karta nedan). Det första fallet av CWD inom ramen för den utökade övervakningen påvisades i september 2019, det var en tio år gammal älgko från Arjeplog.

Det finns smittsamma varianter av CWD och en teori är att det också kan finnas en spontant (utan känd orsak) uppkommen variant av CWD hos äldre djur. För att förstå om det rör sig om smittsam sjukdom eller en eventuellt spontan variant behöver man undersöka många djur i området för att se om fler djur är drabbade och i så fall vilken ålder de drabbade djuren har. Detta eftersom det inte finns något diagnostiskt test som ensamt kan ge svar på om det handlar om en smittsam eller en spontan variant.

Om det finns en smittsam variant av CWD i området är det viktigt att upptäcka det för att kunna göra vad man kan för att bekämpa sjukdomen och begränsa spridningen. Men det är också väsentligt att förstå om det handlar om en spontant uppkommen åldersrelaterad sjukdom eftersom bekämpningsåtgärder inte är nödvändiga eller verksamma mot en spontant uppkommen variant.

Övervakningen innebär att så många som möjligt av de älgar över 1 års ålder som skjuts i området under jaktåret 2019/2020 ska provtas. Vad gäller ren är målet att provta totalt 4 440 renar från samebyarna i området, varav minst 1 480 ska provtas innan den 30 juni 2020.  De samebyar som omfattas av övervakningen är Luokta-Mavas, Semisjaur-Njarg, Mausjaure, Svaipa, Västra Kikkejaure, Östra Kikkejaure, Ståkke, Udtja, Maskaure och Gran.

De fall av CWD som påvisats hos svenska och norska älgar har samtliga varit hos äldre djur. I det aktuella området finns också många gamla älgkor.  För att förstå sjukdomen är åldersuppgifter viktiga och därför samlas käkar in för åldersbestämning.

För information om hur du tar ut och skickar in prover för analys, se ”Skicka in prov - utökad övervakning i Norrbottens län”.

Karta över Norrbottens länk
Område för den utökade CWD-övervakningen, området motsvarar älgförvaltningsområde 3, Norrbottens län.

 Skicka in prov

 

Film om avmagringssjuka (CWD).

 

Film om övervakning av avmagringssjuka (CWD).