Gå direkt till innehåll

Övervakning av West nile-feber och Usutu-virus

Två riktade studier på svenska fåglar startar under 2019. SVA ska kartlägga om West Nile febervirus (WNV) och Usutuvirus (USUV) finns i landet.

Under 2019 påbörjade SVA  övervakning av West Nile feber-virus (WNV) och Usutuvirus (USUV) hos svenska fåglar.

Båda dessa virus sprids med myggor, men har ännu inte påvisats i Sverige. Särskilt flyttfåglar kan ha träffat på infekterade myggor när de flyttat söderut under vintern.

West nile- och Usutuvirus drabbar olika fåglar

West Nile-virus finns i södra och centrala Europa. Viruset drabbar främst kråkfåglar och rovfåglar. Även människor kan smittas från infekterade myggor.

Usutuvirus har spridit sig norrut i Europa. Viruset finns nu även i Nederländerna och Tyskland. Det drabbar främst koltrastar.

Övervakning av döda fåglar hjälp för upptäckt

Övervakning av döda fåglar är ett effektivt sätt att tidigt upptäcka förekomst av West Nile-virus och Usuntuvirus. Därför är det av stort intresse för oss att få in rapporter om fågeldöd. Särskilt intressanta är de arter som vanligen drabbas, men även andra arter såsom tättingar kan ha dessa virus.

Senast uppdaterad : 2019-12-14