Gå direkt till innehåll

Misstanke om kräftpest

Tillvägagångssätt vid misstanke om kräftpestsmittade flodkräftor

SVA, Sektionen för fisk genomför kräfthälsokontrollerna i naturvatten och i odlingar.

SVA, länsstyrelse och kommun

Proverna skickas in av den aktuella länsstyrelsens eller kommunen. Undersökningen bekostas för närvarande av Havs- och vattenmyndigheten. Provtagning och insändning skall därför alltid diskuteras och godkännas av länsstyrelsens/kommunens fiskerikonsulent innan kräftorna skickas. Görs inte detta kan kostnaden komma att faktureras insändaren.

SVA ska meddelas av insändaren helst några dagar före inskickandet av prov, via telefonnummer 018-67 41 71.

Insamling

Vid urvalet av kräftor att skicka in ska du i första hand välja sjuka eller döende kräftor, men också sådana som påträffats döda. Vid insamling av döda kräftor ska de färskaste exemplaren väljas. När du skickar in både levande och döda kräftor ska det klart framgå vilka kräftor som var levande vid insamlingen. Cirka tio kräftor (både döda och döende) är ett lämpligt antal för analys. Infrysta kräftor kan du skicka in i nödfall.

Färska prover

Färska kräftor (döende eller döda) kyls ned till kylskåpstemperatur (0–4° C) snarast efter insamlandet.  Döda kräftor förpackas individuellt i förslutna påsar eller burkar utan vatten. Levande kräftor förpackas med fuktat, ofärgat toalettpapper och mycket luft. För varje kräfta noteras om de var döda eller döende vid insamlandet.

Konserverade prover

Konservering av kräftor utförs genom att dessa placeras i 70 procent spritblandning, (två tredjedelar 95-procentig etanol eller T-röd, och en tredjedel vatten). Se till att kräftan eller kräftorna är väl täckta med alkohol. Skilj på kräftor som var döda vid insamlingen och markera på burken om kräftorna var levande eller döda.

Emballering

Vid transporten till laboratoriet skall icke konserverade kräftor vara väl kylda i tättslutande kylboxar eller liknande. För att undvika frostskador på kräftorna skall de inte vara i direktkontakt med is/kylklampar.

Konserverade kräftor skickas in i täta behållare med omgivande absorberande material (till exempel hushållspapper eller pappershanddukar).

Skicka in prov

Observera att en ifylld remiss måste bifogas provet.

Hit skickar du proven:

Företagspaket, PostNord Parcel:

SVA
Sektionen för fisk
Travvägen 20
756 51 Uppsala

Brev (till exempel vadderade kuvert):
SVA
Sektionen för fisk
751 89 Uppsala

Senast uppdaterad : 2020-01-23