Gå direkt till innehåll

Fästingar och insekter

Med klimatförändringen kan det komma nya arter och tätare populationer av smittbärare (vektorer). Vektorer kan vara insekter som mygg och svidknott, samt spindeldjur såsom fästingar, vilka kan härbärgera, föröka antalet av och sprida smittämnen mellan arter och individer.

Stor och liten fästing
Fästingar av olika slag kan bära på smittämnen som förs över då de biter. Foto: Heka Koskinen

Ett förändrat klimat skulle kunna påverka vektorer och smittspridning på många sätt. En förlängd varm säsong kan göra att vektorpopulationerna blir större och tätare och en högre medeltemperatur tillåter nya vektorarter att etablera och sprida sig. Ökad nederbörd och återkommande översvämningar kan också gynna vektorpopulationer. Nya vektorarter och smittämnen i kombination med ett varmare klimat ger även möjlighet till en spridning av smittämnen som idag inte kan ske i vårt kalla nordiska klimat.