Gå direkt till innehåll

Normala värden hos gris

Grisar kan drabbas av en mängd olika sjukdomar.

Många av grisens sjukdomar är infektiösa och påverkas av sättet att hålla grisar: begränsat utrymme och många djur i samma ålder. Sjukdomspanoramat är också beroende av ålder, kön, utfodring och dräktighets- och laktationsstatus hos djuren.

Hos en frisk, vuxen gris är:

  • kroppstemperaturen 38,5-39°C
  • andningsfrekvensen 10-20 andetag per minut
  • pulsen 60-80 hjärtslag per minut
  • dräktigheten cirka 115 dygn
Senast uppdaterad : 2019-10-09