Gå direkt till innehåll

Undersökning av vildlevande fisk och skaldjur

Vi undersöker vildlevande fiskars hälsa i samarbete med länsstyrelser, kommuner, miljöforskargrupper och universitetsinstitutioner. Dessa analyser görs framförallt i vattenområden utanför industrier och vid laboratorietester av olika typer av avloppsvatten. Vi undersöker även fiskar som fångats eller hittats döda av sportfiskare och privatpersoner och där man vill veta döds- eller sjukdomsorsaken.

De undersökningar som SVA deltar i, syftar till att kontrollera fiskens hälsotillstånd och omfattar såväl förekomst av infektionssjukdomar, parasiter och vävnadsförändringar. Misstänks till exempel miljöpåverkan tas prov för kemisk analys. Sådana resultat kan sedan komma att ligga till grund för kostrekommendationer av fisk från ett vattenområde.

Undersökning av de sjukdomar som kan förekomma hos vildlevande fiskar följer i stort de rutiner som tillämpas vid sjukdomsutbrott på odlad fisk.

Läs mer

Åtgärder vid omfattande dödlighet i vilda bestånd av fisk och skaldjur

Analyser

Följande analyser utförs av SVA eller av laboratorier vilka vi samarbetar med:

Patologi och histopatologi: Fullständig makroskopisk undersökning samt vid organförändringar mikroskopisk undersökning av förändrade organ.

Bakteriologi: Analys avseende av för fisk sjukdomsframkallande bakterier genom odling,  immunologiska eller molekylärgenetiska metoder.

Virologi: Undersökning avseende förekomst av för fisk/skaldjur sjukdomsframkallande virus, genom test på levande fiskcellereller med molekylärgenetiska metoder.

Parasitologi: Med lupp eller mikroskop undersöks förekomst, frekvens och arttillhörighet av yttre och invärtes parasiter.

Kemiska analyser: Främst metallförekomster i olika vävnader.

Senast uppdaterad : 2019-12-06