Gå direkt till innehåll

Fjärsing (Trachinus draco)

Tillhör gruppen benfiskar och är i Sverige spridd utmed västkusten. Förekommer sällsynt på södra ostkusten.

Fisken lever huvudsakligen av små kräftdjur, maskar och mindre fiskar. Under vintertid hittar man fjärsingen ute på djupt vatten, ned till 150 meter, medan den under vår och sommartid vistas på ett djup av mellan 5-25 meter. Under födosöken (kvällar, nätter) kommer den in till stränderna på bara någon meters djup. Detta kan på sommaren även ske dagtid när fjärsingen leker (lägger rom), vilket sker någon gång juni-augusti. Sannolikheten att man kommer i kontakt med denna fisk är därför störst under lekperioden.

Fisken är långsträckt (20-30 cm) och tillplattad från sidorna. Vikten kan uppgå till maximalt 0,6 kg. Av de två ryggfenorna är den främres fenstrålar försedda med giftkörtlar, likaså den tagg som sitter på gällocket. Dagtid då fisken ligger nedgrävd i bottensanden kan det inträffa att badare trampar på den och sticker sig på gifttaggarna. Effekten är beroende av mängden insprutat gift samt offrets kondition. Sticken är mycket smärtsamma och kan vara förenade med kramper och inflammation.

I giftighet motsvarar fjärsingen ungefär geting - huggorm. Precis som fallet är för dessa har dödsfall inträffat vid enstaka tillfällen. Vet man med sig att man har tendenser till allergi, eller känner att man blir allmänpåverkad av giftet, skall läkare uppsökas. Fjärsingen blir inte mindre giftig för att den avlivats. Även döda fiskar kan ge upphov till smärtsamma sår, något att tänka på vid sportfiske. Har man fångat en fjärsing skall den behandlas med försiktighet. Givetvis skall den av etiska skäl avlivas snabbast möjligt (slag mot huvudet och strupskärning) därefter klipps/skärs ryggfenan bort för att minska risken för personskada.

Fjärsingen är trots sin gifttagg en i stora delar av Europa uppskattad matfisk.

Senast uppdaterad : 2019-11-24