Gå direkt till innehåll

Hygien viktig vid vildsvinsslakt

En undersökning av svenska vildsvin, som gjordes 2010-2011, visade att drygt 40 procent bar på minst en av bakterierna yersinia eller salmonella. Detta aktualiserar behovet av god hygien när man slaktar och styckar vildsvin och tillagar vildsvinskött.

Syfte var att undersöka förekomsten av matförgiftningsbakterierna yersinia, salmonella och ehec hos vildsvin i Mellansverige. Totalt undersöktes 88 vildsvin. Studien, som genomfördes av veterinär Axel Sannö med flera vid Sveriges lantbruksuniversitet, visade att knappt tio procent av vildsvinen bar på salmonella av olika typer.

Människor som smittas av dessa bakterier kan bli magsjuka. För en del personer kan symptomen bli allvarliga. Bakterierna finns framförallt i djurens mag- och tarmkanal, men kan även finnas till exempel i djurens svalg- och halsparti. Hygienen vid slakt är det viktigaste för att förhindra att köttet blir förorenat. Se till att knivar och andra redskap hålls rena. Man bör dessutom tänka på att noga tvätta händerna efter avslutad slakt. Alla tre bakterier är värmekänsliga varför kött från vildsvin dessutom bör upphettas och tillagas väl.

Senast uppdaterad : 2014-03-11